Monday, 21/10/2019 - 14:37|
Số hiệu:
1721/SGDĐT-GDCN&KĐCLGD
Ngày ban hành:
01/10/2019
Ngày hiệu lực:
01/10/2019
Trạng thái:
Hết hiệu lực
Số hiệu:
193/TB-SGDĐT
Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
19/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
120/KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
04/09/2019
Ngày hiệu lực:
04/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019
Số hiệu:
18 /KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
30/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số hiệu:
151 /KH-SGDĐT
Ngày ban hành:
10/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng coi thi - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019
Số hiệu:
10/HD-SGDĐT
Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác của Hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Cụm thi 51 - Sở GDĐT An Giang
Số hiệu:
90/KH-HĐT
Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
Số hiệu:
1115/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
21/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.307
Năm 2019 : 774.926