Thursday, 09/04/2020 - 11:23|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
27/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo
Số hiệu:
Ngày ban hành:
26/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
22/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
tổ chức hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và ngày Khí tượng thế giới 23/3
Số hiệu:
Ngày ban hành:
22/03/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 758
Năm 2020 : 202.053