Thursday, 04/06/2020 - 00:29|
Văn bản liên quan
Số hiệu:
Ngày ban hành:
23/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”
Số hiệu:
Ngày ban hành:
21/01/6201
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 143
Năm 2020 : 313.972