Friday, 17/08/2018 - 03:26|

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018

Ngày ban hành:
22/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học

Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2018

Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tham gia Cuộc thi “Bác Tôn với Cách mạng Việt Nam và Quê hương An Giang” năm 2018

Ngày ban hành:
16/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018

Ngày ban hành:
16/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực