Saturday, 20/04/2019 - 03:53|
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công tác Y tế trường học
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn trường học năm học 2018 - 2019
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn triển khai công tác giáo dục Chính trị, công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2018 - 2019
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phối hợp tổ chức Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 năm học 2018 – 2019, lần 2
Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Ngày ban hành:
20/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai thực hiện Quyết định số 1824/QĐ-UBND và Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 80
Năm 2019 : 164.325