Friday, 20/07/2018 - 15:19|
Văn bản liên quan

Điều chỉnh lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch kiểm tra giám sát việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non tư thục

Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực