Tuesday, 11/12/2018 - 11:20|
Văn bản liên quan
Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Ngày ban hành:
08/06/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
Ngày ban hành:
23/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị về một số nhiệm vụ và giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc công nhận hạng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực