Monday, 30/03/2020 - 23:42|
Văn bản liên quan
Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị Năm học 2018 – 2019
Số hiệu:
Ngày ban hành:
23/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, khai thác thiết bị dạy học của các phòng học bộ môn
Số hiệu:
Ngày ban hành:
29/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc tăng cường cảnh giác, giữ gìn, bảo quản tài sản, thiết bị dạy học, phòng chống cháy nổ
Số hiệu:
Ngày ban hành:
13/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Hội thi nhân viên thư viện giỏi lần thứ 9. Năm học 2017-2018
Số hiệu:
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 3.009
Năm 2020 : 184.808