Sunday, 17/02/2019 - 02:05|
Văn bản liên quan
Kế hoạch về việc Biên soạn và xuất bản tạp chí “Thông tin Giáo dục An Giang” Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017 - 2018
Ngày ban hành:
25/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2017
Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực