Tuesday, 21/05/2019 - 15:36|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018-2019
Ngày ban hành:
08/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 900
Năm 2019 : 221.646