Wednesday, 20/06/2018 - 00:32|
Văn bản liên quan
Phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
Ngày ban hành:
09/02/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
08/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Ngày ban hành:
26/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện thông tư 48/2011/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về chế độ làm việc của giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
17/01/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực