Friday, 17/08/2018 - 03:15|
Văn bản liên quan
Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Ngày ban hành:
02/12/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non và tư thục
Ngày ban hành:
25/07/2008
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.
Ngày ban hành:
26/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, ngày 26/10/2011 có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2011
Ngày ban hành:
26/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực