Friday, 20/07/2018 - 15:36|
Văn bản liên quan
Thông tư ban hành quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
15/04/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
22/01/2008
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
25/10/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Ngày ban hành:
08/02/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực