Tuesday, 18/06/2019 - 06:40|
Văn bản liên quan
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới của ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
Ngày ban hành:
29/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2018 – 2019
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2018 – 2019
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 242
Năm 2019 : 443.531