Saturday, 20/07/2019 - 14:11|
Văn bản liên quan
Tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phổ cập bơi phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh
Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường công tác phổ cập bơi phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh
Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 621
Năm 2019 : 578.980