Sunday, 17/02/2019 - 02:06|
Văn bản liên quan
Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018
Ngày ban hành:
22/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2018, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học
Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng “Chiến dịch những giọt máu hồng” hè năm 2018
Ngày ban hành:
18/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực