Saturday, 20/07/2019 - 14:11|
Văn bản liên quan
Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2018 – 2019
Ngày ban hành:
27/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công tác Y tế trường học
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tuyên truyền biển đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020
Ngày ban hành:
24/08/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 618
Năm 2019 : 578.977