Friday, 20/07/2018 - 15:30|
Văn bản liên quan

Kế hoạch cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non

Ngày ban hành:
26/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 3 về việc tổ chức hội thi Giáo viên là Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2017 – 2018

Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học

Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực