Tuesday, 18/06/2019 - 06:17|
Văn bản liên quan
Về việc thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc chọn đơn vị bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán và nhân viên Y tế của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
27/02/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông
Ngày ban hành:
18/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 209
Năm 2019 : 443.498