Friday, 20/07/2018 - 15:37|
Văn bản liên quan

Thông báo số 3 về việc tổ chức hội thi Giáo viên là Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi năm học 2017 – 2018

Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tập huấn phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học

Ngày ban hành:
19/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành:
13/09/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực