Saturday, 19/09/2020 - 04:01|
Văn bản liên quan
Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống bạo lực trẻ em
Số hiệu:
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khoá XII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Số hiệu:
Ngày ban hành:
26/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên
Số hiệu:
Ngày ban hành:
24/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo
Số hiệu:
Ngày ban hành:
14/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 2.060
Năm 2020 : 610.484