Thursday, 21/06/2018 - 07:58|
Văn bản liên quan
Triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ngày ban hành:
27/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ,công chức, viên chức và người hưởng lương trong lựclượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Ngày ban hành:
31/08/2011
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định mức lương tối thiểu chung
Ngày ban hành:
12/04/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành:
06/07/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực