Sunday, 17/02/2019 - 02:45|
Văn bản liên quan
Hướng dẫn bổ sung thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
20/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị năm học 2016 – 2017
Ngày ban hành:
24/08/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy trình tiếp nhận, nghiệm thu, lập sổ sách quản lý, trình tự-thủ tục thanh lý các loại Sách-Thiết bị giáo dục năm học 2015-2016 và các năm học kế tiếp
Ngày ban hành:
12/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực