Tuesday, 22/10/2019 - 20:23|
Văn bản liên quan
Kiểm tra công nhận Thư viện đạt chuẩn - Phòng học bộ môn đạt chuẩn, kiểm tra chuyên đề thư viện, việc thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác nghiệm thu, quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị dạy học năm học 2017 – 2018
Số hiệu:
Ngày ban hành:
30/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện - Thiết bị. Năm học 2017 – 2018
Số hiệu:
Ngày ban hành:
28/08/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc hướng dẫn triển khai đại trà việc thực hiện mẫu bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên trong ngành GDĐT tỉnh An Giang
Số hiệu:
Ngày ban hành:
03/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Hội thi sáng tạo - tự làm thiết bị dạy học và thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2016 - 2017
Số hiệu:
Ngày ban hành:
03/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.872
Năm 2019 : 777.900