Friday, 16/11/2018 - 01:52|
Văn bản liên quan
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
10/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet (Violympic) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn về việc tổ chức cuộc thi tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
02/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực