Friday, 17/08/2018 - 03:15|
Văn bản liên quan
Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học
Ngày ban hành:
16/07/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành:
01/03/2010
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống nhất nghiệp vụ thư viện
Ngày ban hành:
11/12/2006
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức hội thi ứng dụng CNTT trong quản lý - dạy học và triển lãm sản phẩm CNTT lần thứ III năm học 2009-2010
Ngày ban hành:
01/10/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực