Sunday, 17/02/2019 - 02:06|
Văn bản liên quan
Thông tư Ban hành quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.
Ngày ban hành:
30/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với Giáo dục chuyên nghiệp
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí - Kiểm định năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
30/09/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông. Năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
26/08/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực