Monday, 23/07/2018 - 07:08|
Văn bản liên quan
Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
an hành Quy định về tổ chức dạy học, kiểm tra và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số
Ngày ban hành:
24/10/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (Tiếng Khmer)
Ngày ban hành:
16/10/2009
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể,nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
Ngày ban hành:
28/12/2012
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực