Saturday, 20/07/2019 - 14:37|
Văn bản liên quan
Thông tư ban hành Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành:
20/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tham gia triển lãm Tem Bưu chính năm 2018 và Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tem tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tham gia triển lãm Tem Bưu chính năm 2018 và Kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Tem tỉnh An Giang.
Ngày ban hành:
18/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phổ biến quán triệt và tuyên truyền Kế hoạch số 48-KH/TU và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 669
Năm 2019 : 579.028