Tuesday, 22/10/2019 - 20:34|
Văn bản liên quan
Thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị Giám đốc Sở GDĐT về tiếp tục triển khai việc xây dựng và chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
Số hiệu:
Ngày ban hành:
22/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Đề cương tuyên truyền APEC Việt Nam 2017
Số hiệu:
Ngày ban hành:
05/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu:
Ngày ban hành:
16/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Tuyên truyền phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh
Số hiệu:
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.887
Năm 2019 : 777.915