Friday, 20/07/2018 - 15:31|
Văn bản liên quan

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trong các cơ sở giáo dục

Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

thông báo thời gian học sinh nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực