Thursday, 19/09/2019 - 23:44|
Văn bản liên quan
Tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả heo Châu phi và dịch bệnh mùa Đông xuân.
Ngày ban hành:
03/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người
Ngày ban hành:
29/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 – 2027” của ngành giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng giáo dục năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
12/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 2.229
Năm 2019 : 693.050