Monday, 24/02/2020 - 16:34|
Văn bản liên quan
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Số hiệu:
Ngày ban hành:
20/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy, năm học 2016-2017
Số hiệu:
Ngày ban hành:
08/12/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
Số hiệu:
Ngày ban hành:
13/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Số hiệu:
Ngày ban hành:
27/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.378
Năm 2020 : 88.340