Wednesday, 20/06/2018 - 00:50|
Kế hoạch tuyển sinh vào trường phổ thông Dân tộc Nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
30/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn bổ sung hoạt động Sinh hoạt hè, Thanh niên tình nguyện năm 2018

Ngày ban hành:
08/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Tháng hành độngphòng, chống ma túy năm 2018

Ngày ban hành:
05/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

Ngày ban hành:
28/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm Hội đồng coi thi - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch công tác của Hội đồng thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Cụm thi 51 - Sở GDĐT An Giang

Ngày ban hành:
25/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2018

Ngày ban hành:
22/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Ngày ban hành:
21/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực