Monday, 24/06/2019 - 17:12|
Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2019
Ngày ban hành:
07/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Đại dương Thế giới và Tháng hành động vì môi trường
Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành:
05/06/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện, hoạt động Tiếp sức mùa thi – Hè năm 2019
Ngày ban hành:
24/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31-5-2019
Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ừng dụng CNTT
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019
Ngày ban hành:
17/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức công tác ra đề - in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
14/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê
Hôm nay : 1.833
Năm 2019 : 471.944