Friday, 13/12/2019 - 04:30|
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên tổ chức tuyên truyền phân loại rác tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.                    

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên tổ chức tuyên truyền phân loại rác tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố.                    

Ngày đăng: (10/12/2019)   Lượt xem: 40
Thực hiện kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 25/3/2019 của Ủy ban Nhân dân TP. Long Xuyên về việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2019.
Huyện Phú Tân nâng cao hiệu quả công tác y tế học đường

Huyện Phú Tân nâng cao hiệu quả công tác y tế học đường

Ngày đăng: (26/11/2019)   Lượt xem: 124
Công tác y tế học đường là việc tổ chức sơ cấp cứu ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh và dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm trong trường học, vì vậy, thực hiện có hiệu quả hoạt động y tế học đường là ...
Thống kê
Hôm nay : 148
Năm 2019 : 887.747