Thursday, 23/09/2021 - 13:13|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức đối với các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT, Phòng GDĐT năm học 2019-2020 như sau:

 I. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung

- Là công dân Việt Nam. Từ đủ 18 tuổi trở lên, tính đến năm tuyển dụng.

- Có đủ sức khỏe đảm bảo công việc hoặc nhiệm vụ đăng ký dự tuyển. Không mắc bệnh truyền nhiễm, không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp… đáp ứng các điều kiện theo quy định hiện hành về công tác tuyển dụng viên chức.

- Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập hợp pháp, đạt trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo qui định của vị trí cần tuyển.

- Có đơn đăng ký dự tuyển và có lý lịch rõ ràng.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Người mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế hành vi dân sự.

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, người không đủ điều kiện dự tuyển theo quy định của ....

3. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng theo phụ lục đính kèm. Chỉ tiêu tuyển dụng sẽ được cập nhật thường xuyên khi Kế hoạch tuyển dụng của các huyện được UBND tỉnh phê duyệt. Các thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển sẽ có 03 lần thay đổi nguyện vọng sau khi hết hạn thu nhận hồ sơ.

(Chỉ tiêu tuyển dụng theo phụ lục đính kèm)

4. Vị trí tuyển dụng và điều kiện dự tuyển vào các vị trí

a) Đối với nhóm vị trí gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (giáo viên giảng dạy):  

 

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ tiếng Anh

Trình độ Tin học

Giáo viên Mầm non hạng IV-Mã số V.07.02.06

Tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm (CĐSP) giáo dục mầm non trở lên.

Bậc 1 (A1) trở lên

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giáo viên Tiểu học hạng IV-Mã số V.07.03.09

Tốt nghiệp CĐSP giáo dục Tiểu học (đối với vị trí GV chủ nhiệm) hoặc CĐSP trở lên chuyên ngành phù hợp môn tuyển, đối với Giáo viên dạy tiếng Anh có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2)

- Bậc 1 (A1) trở lên - Đăng ký dự tuyển Giáo viên dạy tiếng Anh phải có chứng chỉ A1 ngoại ngữ khác tiếng Anh

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III-Mã số V.07.04.12

Tốt nghiệp CĐSP trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển; đối với vị trí Giáo viên dạy tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 4 (B2)

 

- Bậc 1 (A1) trở lên

- Đăng ký dự tuyển Giáo viên tiếng Anh hoặc tiếng Khmer  phải có chứng chỉ A1 ngoại ngữ khác tiếng Anh hoặc Khmer

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Giáo viên Trung học phổ thông hạng III-Mã số V.07.05.15

Tốt nghiệp ĐHSP trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp vị trí tuyển; đối với vị trí Giáo viên dạy tiếng Anh phải có thêm chứng chỉ tiếng Anh bậc 5 (C1)

 

- Bậc 2 (A2) trở lên

- Đăng ký dự tuyển Giáo viên tiếng Anh hoặc tiếng Khmer  phải có chứng chỉ A2 ngoại ngữ khác tiếng Anh hoặc Khmer

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

b) Đối với nhóm vị trí gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (nhân viên trường học)

 

Vị trí tuyển dụng

Trình độ chuyên môn

Trình độ tiếng Anh

Trình độ Tin học

Nhân viên Văn thư CDNN: Văn thư Trung cấp-Mã số 02.008

- Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Văn thư trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước và nghiệp vụ ngạch văn thư

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên Thư viện CDNN: Thư viện viên hạng IV-Mã số V.10.02.07

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Thư viện.

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm-Mã số V.07.07.20

 

 

- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học trở lên hoặc:

+ Đăng ký vào trường Tiểu học: Tốt nghiệp CĐSP trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị trường học.

+ Đăng ký vào trường THCS: Tốt nghiệp CĐSP trở lên chuyên ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị trường học.

+ Đăng ký vào trường THPT: Tốt nghiệp ĐHSP trở lên chuyên ngành Vật lý, Hóa học, Sinh học, và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị trường học.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm

- Bậc 1 (A1) đối với trường TH và THCS

 

 

 

 

- Bậc 2 (A2) đối với trường THPT

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên Công nghệ thông tin -

Kỹ thuật viên hạng IV-Mã số V.05.02.08

Tốt nghiệp Cao đẳng đối với vị trí dự tuyển cấp TH, THCS, tốt nghiệp Đại học (cử nhân) trở lên đối với vị trí dự tuyển cấp THPT chuyên ngành Công nghệ thông tin.

- Bậc 1 (A1) đối với trường TH và THCS

 

- Bậc 2 (A2) đối với trường THPT

 

Nhân viên kế toán CDNN: Kế toán viên

Mã số 06.031

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính kế toán.

Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên

Chứng chỉ   B hoặc tương đương trở lên

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên thủ quỹ

Mã số 06.035

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính kế toán

Chứng chỉ   A hoặc tương đương trở lên

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên Y tế

CDNN: Y sĩ hạng IV-Mã số V.08.03.07

Tốt nghiệp Y sĩ trình độ Trung cấp

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên giáo vụ CDNN: V.07.07.21

 

- Có bằng tốt nghiệp CĐSP trở lên.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên giáo vụ.

 

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV-Mã số: V.07.06.16

- Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: Sư phạm, y tế, công tác xã hội, tâm lí  - Có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bậc 1 (A1)

Chứng chỉ A trở lên hoặc chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Lưu ý:

          - Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định thì phải nộp các chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ khác tương đương và cam kết học tập tự túc để bổ sung theo đúng quy định nếu được trúng tuyển. Thời gian cam kết đến khi kết thúc hợp đồng làm việc có thời hạn lần đầu (12 tháng). Việc tạm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ để nộp hồ sơ dự tuyển theo phụ lục kèm theo.

         - Đối với các vị trí nhân viên có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm (kế toán, văn thư, thiết bị thí nghiệm, giáo vụ, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật...): Nếu thí sinh chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo quy định thì phải có cam kết học tập tự túc nếu được trúng tuyển, thời gian cam kết đến khi kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu (12 tháng).

          - Các trường hợp đã có cam kết nộp bổ sung các chứng chỉ, chứng nhận theo yêu cầu tại vị trí việc làm dự tuyển đến khi kết hợp đồng làm việc có thời hạn lần đầu (12 tháng), nếu hết thời gian cam kết mà chưa nộp bổ sung đầy đủ theo quy định, đơn vị sử dụng có quyền chấm dứt hợp đồng làm việc.

          - Các trường hợp tốt nghiệp cao đẳng, đại học phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển nhưng không chuyên ngành sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy cấp phổ thông.

          c) Đối với các vị trí tuyển dụng vào các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT, nếu cấp huyện có quy định khác về điều kiện, tiêu chuẩn thì thực hiện theo quy định của cấp huyện.

II. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thu nhận hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng toàn ngành từ ngày: 05/9/2019 đến hết ngày 04/10/2019 (Buổi sáng nhận từ 7giờ 30 đến 10giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30).

- Nơi thu nhận hồ sơ: Tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (số 12, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)

- Công bố kết quả đăng ký lần đầu ngày 07/10/2019.

- Nhận đơn điều chuyển nguyện vọng (Mẫu 3) từ 7g30 đến 16g00 các ngày:

   + Lần 1: Ngày 08/10/2019 (công bố kết quả điều chuyển lúc 18g00 cùng ngày).

   + Lần 2: Ngày 09/10/2019 (công bố kết quả điều chuyển lúc 18g00 cùng ngày).

   + Lần 3: Ngày 10/10/2019 (công bố kết quả điều chuyển lần cuối cùng trước ngày 14/10/2019).

Nội dung chi tiết xem Thông báo 183/TB-SGDĐT và các file đính kèm.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Thúy Hằng - Sở GDĐT AG
Nguồn: Sở GDĐT An Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 1.139
Hôm qua : 2.269
Năm 2021 : 707.669