Wednesday, 21/10/2020 - 09:40|
Thông báo số 1: Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Thông báo số 1: Về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Ngày đăng: (08/10/2020)   Lượt xem: 3234
Tiếp theo Thông báo số 2484/TB-SGDĐT ngày 18/9/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và ...
Thống kê
Hôm nay : 1.048
Năm 2020 : 684.025
Nội dung đang được cập nhật.