Saturday, 20/10/2018 - 03:49|
Về việc điều chỉnh điều kiện tiêu chuẩn, thời gian nhận hồ sơ và thời gian sát hạch tiếp nhận giáo viên vào Trường trung học phổ thông  chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019

Về việc điều chỉnh điều kiện tiêu chuẩn, thời gian nhận hồ sơ và thời gian sát hạch tiếp nhận giáo viên vào Trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018 - 2019

Thực hiện Thông báo số 30/TB-SGDĐT ngày 30/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh An Giang về việc tiếp nhận giáo viên vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2018-2019, Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tổ chức thu nhận hồ sơ giáo viên có nguyện vọng.
Phòng GDĐT huyện Phú Tân thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí “Nhân viên Kế toán, Nhân viên y tế” các đơn vị trực thuộc năm học 2017- 2018

Phòng GDĐT huyện Phú Tân thông báo về việc thu hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí “Nhân viên Kế toán, Nhân viên y tế” các đơn vị trực thuộc năm học 2017- 2018

Căn cứ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND huyện Phú Tân việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vị trí nhân viên Kế toán, Nhân viên Y tế của ngành giáo dục năm học 2017-2018. Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) viên chức phòng GDĐT huyện Phú Tân thông báo việc thu nhận hồ sơ đăng ký dự ...