Sunday, 02/10/2022 - 03:59|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1834/KH-SGDĐT về Truyền thông về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm mục đích đẩy mạnh công tác thông tin, tuyêntruyền về Kỳ thi tốt nghiệp THPT (Kỳ thi) và tuyển sinh năm 2021; giúp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa, mục đích của Kỳ thi; nắm bắt đầy đủ thông tin liên quan đến Kỳ thi và những quy định, quy chế thi; nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ;

- Tạo sự đồng thuận, ủng hộ và phối hợp tích cực của nhân dân; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và lực lượng xã hội để tổ chức Kỳ thi tại địa phương nghiêm túc, an toàn, chất lượng;

- Đẩy mạnh thông tin nội bộ; chủ động trong cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và địa phương để truyền thông cho Kỳ thi.

- Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 500/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 và hướng dẫn của Ngành Y tế nhằm ổn định sức khỏe, tâm lý cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia Kỳ thi, góp phần t chức tốt Kỳ thi và phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả;

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021” trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về Kỳ thi của Bộ GDĐT, của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh và Sở GDĐT;

- Phản ánh các hoạt động của Ban Chỉ đạo thi; công tác chuẩn bị cho Kỳ thi của các địa phương, các cơ sở giáo dục THPT, GDTX, các điểm thi;

- Chia sẻ những thông tin, những kinh nghiệm trong ôn thi, trong làm bài thi;

- Cập nhật kịp thời, chính xác thông tin về tình hình tổ chức các buổi thi, môn thi; kết quả thi tốt nghiệp, kết quả tuyển sinh.

2. Phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương để truyền thông cho Kỳ thi

- Do tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số nơi diễn biến phức tạp; Sở GDĐT An Giang không tổ chức họp báo về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Sở GDĐT sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về Kỳ thi đến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành liên quan; đại diện các cơ quan báo, đài địa phương và trung ương hiện đang hoạt động tại tỉnh An Giang đúng quy định nhằm tuyền truyền cho Kỳ thi;

- Tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp truyền thông cho Kỳ thi theo quy định;

- Thực hiện các chuyên mục, phóng sự, phỏng vấn, bài viết tuyên truyền cho Kỳ thi: Các phóng sự, chuyên mục phỏng vấn về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tại địa phương, tại từng điểm thi, các điểm mới trong Kỳ thi,…

3. Tổ chức cung cấp thông tin và thực hiện báo cáo về tình hình tổ chức thi, kết quả tổ chức thi theo quy định.

- Thực hiện việc báo cáo nhanh về thông tin và kết quả tổ chức mỗi buổi thi cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Bộ GDĐT;

- Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời cho Bộ GDĐT về tình hình, kết quả tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh;

- Thông tin chung về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021[1].

4. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

-Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số nơi diễn biến rất phức tạp, khó lường; để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Kỳ thi TN THPT năm 2021;Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế xây dựng Kế hoạch số 1739/KHPT-SGDĐT-SYT ngày 16/6/2021 thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

- Sở GDĐT và các cơ sở giáo dục Đại học tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và cơ quan có thẩm quyền chuẩn vị các điều kiện phòng chống dịch bệnh, ưu tiên tiêm phòng vaccin, xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị được cử tham gia thanh tra, kiểm tra Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021.[2]

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở GDĐT làm đầu mối trong công tác truyền thông, phối hợp với Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên, Thanh tra Sở GDĐT và các phòng liên quan triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp và những thông tin cần thiết về Kỳ thi trên chuyên mục “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021”  trên Cổng Thông tin điện tử của Sở GDĐT;

- Tham mưu Thông cáo báo chí, tổ chức họp báo về Kỳ thi; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình chuẩn bị cho Kỳ thi, về kết quả của Kỳ thi;

- Thông báo địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin Kỳ thi; nắm bắt kịp thời thông tin từ cơ sở, phản ánh Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, cấp quốc gia để chỉ đạo xử lý;

- Giữ mối liên hệ thường xuyên, cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời tình hình và kết quả việc tổ chức Kỳ thi cho Bộ GDĐT, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh theo quy định;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo An Giang và các cơ quan báo chí trung ương hoạt động tại địa bàn tỉnh truyền thông về Kỳ thi.

2. Các đơn vị trực thuộc, các điểm thi

- Phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Kỳ thi; các điểm mới của Kỳ thi và kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệpTHPT năm 2021 và tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành giáo dục mầm non năm 2021 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân địa phương;

- Tổ chức tập huấn, quán triệt kế hoạch tổ chức Kỳ thi, quy chế thi, những điểm mới trong Kỳ thi tốt nghiệpTHPT năm 2021 đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học viên, học sinh của đơn vị đảm bảo 4 yêu cầu, chất lượng; chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nhà giáo của CBQL, GV, NV trong thực hiện nhiệm vụ thi; phòng tránh các gian lận trong thi cử;

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp; Ban Chỉ đạo thi cấp huyện; các cơ quan, đoàn thể tại địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền cho Kỳ thi nhằm tạo sự đồng thuận trong thực hiện và sự hỗ trợ đối với đơn vị cũng như với HS, nhất là HS có hoàn cảnh khó khăn, HS ở xa điểm thi, để đơn vị tổ chức tốt Kỳ thi và HS tham gia thi thuận lợi;

- Tích cực phối hợp với các cơ quan báo, đài của địa phương để truyền thông cho kỳ thi. Cung cấp thông tin cho báo chí; tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp truyền thông cho Kỳ thi theo quy định;

- Cung cấp thông tin và báo cáo kịp thời cho Sở GDĐT về tình hình, kết quả tổ chức Kỳ thi tại đơn vị, địa phương;

- Thông tin kịp thời về tình hình chuẩn bị cho Kỳ thi, tình hình tổ chức thi, những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cho bộ phận thường trực của Sở GDĐT (Chánh Văn phòng, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) để Sở GDĐT báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo xử lý;

- Thực hiện việc báo cáo nhanh về thông tin và kết quả tổ chức mỗi buổi thi cho Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi theo đúng quy định.

3. Phân công công chức đầu mối phụ trách truyền thông của Sở GDĐT về Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang

- Họ và tên: Bà Ngô Thị Kim Phụng;

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Sở GDĐT;

- Email: phungvp@angiang.edu.vn;

- Số điện thoại: 0947.313.678.

 

[1]- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 08/7/2021.

  - Tình hình số liệu:

2.1. Số liệu thí sinh dự thi: 17.041 thí sinh (Hệ GDPT: 15.811, hệ GDTX: 677, thí sinh tự do: 553).

          2.2. Số liệu cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, thanh tra tham gia Kỳ thi:

- Số lượng trong tỉnh An Giang: 3.240 người.

- Số lượng thanh tra do Bộ GDĐT cử làm nhiệm vụ tại An Giang: Dự kiến 150 người

2.3. Số liệu Điểm thi, phòng thi:

    - Số Điểm thi: 40;

    - Số phòng thi: 752 phòng và 30 phòng chờ (cho đối tượng thí sinh tự do). Trong đó, mỗi điểm thi có 02 phòng dự phòng và Hội đồng thi có 11 Điểm thi dự phòng, đặt tại các trường THCS ở trung tâm 11 huyện, thị xã, thành phố (sử dụng trong trường hợp có điểm thi bất ngờ bị phong tỏa do dịch bệnh).

2.4. Hội đồng sao in đề thi và chấm thi:

   - Điểm sao in đề thi: Đặt tại Khu B Trường Đại học An Giang, đường Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang.

  - Điểm chấm bài thi: Đặt tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu. Thời gian chấm thi: dự kiến từ ngày 09/7 đến ngày 24/7/2021.

[2]Được sự thống nhất của UBND tỉnh An Giang  tại văn bản số 585/UBND-KGVX, ngày 22/6/2021 về việc xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 cho cán bộ, viên chức, thanh tra tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Lê Chí Huy - Văn phòng Sở
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 55
Hôm qua : 899
Năm 2022 : 1.976.173
Thời tiết Hà Nội