Friday, 13/12/2019 - 03:58|
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân thông báo số 2 về việc sát hạch phỏng vấn và thực hành giảng dạy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân thông báo số 2 về việc sát hạch phỏng vấn và thực hành giảng dạy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020

Ngày đăng: (16/11/2019)   Lượt xem: 626
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân thông báo số 2 về việc sát hạch phỏng vấn và thực hành giảng dạy kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020
Thống kê
Hôm nay : 131
Năm 2019 : 887.730