Friday, 23/08/2019 - 00:37|
Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Sáng ngày 25/7/2019, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở GDĐT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 04 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 357 người tham dự; trong đó có 01 lớp dành riêng cho đối tượng là báo cáo viên của các huyện, thị, thành phố để có thể tổ chức bồi dưỡng lại cho tất ...
Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT  năm học 2019 - 2020

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, thống kê điểm xét tuyển theo nguyện vọng 1, 2 của học sinh và kết luận của Ban Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020, Sở GDĐT An Giang thông báo kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 như sau:
Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học  phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020

Về việc tiếp nhận giáo viên vào trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu năm học 2019-2020

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên, hằng năm nhằm tuyển chọn và bổ sung vào trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu những giáo viên giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có ...
Về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức  ngành giáo dục đào tạo năm học 2019-2020

Về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục đào tạo năm học 2019-2020

Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT ngày 15 tháng 03 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện thuyên chuyển, tiếp nhận công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là hướng dẫn số 06/HD-SGDĐT), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ...
Thống kê
Hôm nay : 20
Năm 2019 : 629.136