Monday, 24/06/2019 - 17:15|
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh An Giang tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đội tỉnh An Giang khóa III năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh An Giang tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đội tỉnh An Giang khóa III năm 2019Mới

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 25-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2018 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức Trại Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh An Giang khóa III năm 2019”; ngày 17 tháng 6 năm 2019, trại Huấn luyện đã được khai ...
Tập huấn “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”

Tập huấn “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”Mới

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng giáo viên - Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường trường THCS Lý Thường Kiệt, phòng Giáo dục trung học ...
Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh An Giang tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đội tỉnh An Giang khóa III năm 2019

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh An Giang tổ chức trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đội tỉnh An Giang khóa III năm 2019Mới

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 25-KHPH/TĐTN-SGDĐT ngày 20 tháng 11 năm 2018 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc “Tổ chức Trại Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội tỉnh An Giang khóa III năm 2019”; ngày 17 tháng 6 năm 2019, trại Huấn luyện đã được khai ...
Tập huấn “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”

Tập huấn “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”Mới

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SGDĐT ngày 15 tháng 10 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Bồi dưỡng giáo viên - Dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”. Sáng ngày 17 tháng 6 năm 2019 tại Hội trường trường THCS Lý Thường Kiệt, phòng Giáo dục trung học ...
An Cư (Tịnh Biên) họp mặt học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

An Cư (Tịnh Biên) họp mặt học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019Mới

Sáng ngày 18/6/2019, Hội Khuyến học xã An Cư tổ chức họp mặt 23 học sinh trên địa bàn, hiện đang học tại các trường Trung học phổ thông Chi Lăng, Tri Tôn và Trung học phổ thông Ba Chúc, để động viên, khích lệ tinh thần và trao mỗi em một suất tiền mặt trị giá 200.000 đồng, để các em có thêm điều ...
Chợ Mới họp mặt biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” tiêu biểu lần thứ III (2013-2018)

Chợ Mới họp mặt biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” tiêu biểu lần thứ III (2013-2018)Mới

Sáng ngày 18/06/2019, Hội khuyến học huyện Chợ Mới tổ chức họp mặt biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” tiêu biểu lần thứ III (giai đoạn 2013-2018). Tham dự có bà Nguyễn Thị Linh Phượng- PCT Hội Khuyến Học Tỉnh An Giang, ông Võ Văn Thắng- Hiệu trưởng trường ĐHAG, ông Nguyễn Thanh Phong-Bí ...
Chợ Mới họp mặt biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” tiêu biểu lần thứ III (2013-2018)

Chợ Mới họp mặt biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” tiêu biểu lần thứ III (2013-2018)Mới

Sáng ngày 18/06/2019, Hội khuyến học huyện Chợ Mới tổ chức họp mặt biểu dương “Gia đình học tập, Dòng họ học tập” tiêu biểu lần thứ III (giai đoạn 2013-2018). Tham dự có bà Nguyễn Thị Linh Phượng- PCT Hội Khuyến Học Tỉnh An Giang, ông Võ Văn Thắng- Hiệu trưởng trường ĐHAG, ông Nguyễn Thanh Phong-Bí ...
An Cư (Tịnh Biên) họp mặt học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

An Cư (Tịnh Biên) họp mặt học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019Mới

Sáng ngày 18/6/2019, Hội Khuyến học xã An Cư tổ chức họp mặt 23 học sinh trên địa bàn, hiện đang học tại các trường Trung học phổ thông Chi Lăng, Tri Tôn và Trung học phổ thông Ba Chúc, để động viên, khích lệ tinh thần và trao mỗi em một suất tiền mặt trị giá 200.000 đồng, để các em có thêm điều ...
Tịnh Biên triển khai nhiều hoạt động trong tháng “sinh hoạt hè” và chiến dịch “mùa hè tình nguyện” năm 2019

Tịnh Biên triển khai nhiều hoạt động trong tháng “sinh hoạt hè” và chiến dịch “mùa hè tình nguyện” năm 2019

Chủ đề “sinh hoạt hè và chiến dịch mùa hè tình nguyện” năm 2019: là “Tăng cường phát huy quyền trẻ em trong việc tham gia vào những vấn đề có liên quan trẻ em” và “Tuổi trẻ Tịnh Biên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” thực hiện theo phương châm: “Sáng tạo- Thiết thực- Hiệu quả- An Toàn”, được diễn ...
Thống kê
Hôm nay : 1.839
Năm 2019 : 471.950