Monday, 21/10/2019 - 16:06|
Tổng hợp danh sách – Bảng cân đối chỉ tiêu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020 cấp THPT chính thức (sau khi chuyển nguyện vọng lần 3 ngày 10/10/2019)

Tổng hợp danh sách – Bảng cân đối chỉ tiêu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020 cấp THPT chính thức (sau khi chuyển nguyện vọng lần 3 ngày 10/10/2019)

Ngày đăng: (14/10/2019)   Lượt xem: 1404
Tổng hợp danh sách – Bảng cân đối chỉ tiêu đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019- 2020 cấp THPT chính thức (sau khi chuyển nguyện vọng lần 3 ngày 10/10/2019)
Thống kê
Hôm nay : 1.557
Năm 2019 : 775.176