Saturday, 20/04/2019 - 04:07|
V/v lập danh sách tham gia kỳ  thi trung học phổ thông quốc gia 2019

V/v lập danh sách tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019Mới

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
V/v lập danh sách tham gia kỳ  thi trung học phổ thông quốc gia 2019

V/v lập danh sách tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2019Mới

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/03/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
Phòng GDĐT Tân Châu tổ chức Hội thảo thư viện chuyên đề: “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động thư viện trường học”

Phòng GDĐT Tân Châu tổ chức Hội thảo thư viện chuyên đề: “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động thư viện trường học”

Thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT An Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện –Thiết bị năm học 2018 – 2019; Kế hoạch số 165/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Phòng GDĐT thị xã Tân Châu, sáng ngày 05 tháng 04 năm ...
Trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân áp dụng chương trình giảng dạy tự chọn môn thể dục yêu thích

Trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân áp dụng chương trình giảng dạy tự chọn môn thể dục yêu thích

Năm học 2018-2019, trường THPT Chu Văn An, huyện Phú Tân chính thức triển khai mô hình dạy và học môn thể dục tự chọn cho học sinh toàn trường. Tuy chỉ mới áp dụng, nhưng với mô hình giảng dạy, học tập kiểu mới này bước đầu đã tạo được niềm yêu thích cho học sinh trong việc được tự chọn những môn ...
Phòng GDĐT Tân Châu tổ chức Hội thảo thư viện chuyên đề: “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động thư viện trường học”

Phòng GDĐT Tân Châu tổ chức Hội thảo thư viện chuyên đề: “Đổi mới công tác tổ chức và hoạt động thư viện trường học”

Thực hiện Hướng dẫn số 23/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT An Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin và công tác Thư viện –Thiết bị năm học 2018 – 2019; Kế hoạch số 165/KH-PGDĐT ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Phòng GDĐT thị xã Tân Châu, sáng ngày 05 tháng 04 năm ...
Thống kê
Hôm nay : 88
Năm 2019 : 164.333