Thứ năm, 09/04/2020 - 11:43|
Lịch tuần BGĐ

Lịch tuần BGĐ

Ngày đăng: (02/10/2019)   Lượt xem: 409
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA BAN GIÁM ĐỐC(Tuần lễ từ 30/9/2019 đến 04/10/2019)
Lịch tuần BGĐ

Lịch tuần BGĐ

Ngày đăng: (18/09/2019)   Lượt xem: 219
Lịch tuần 3 tháng 9 của Ban Giám đốc
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê
Hôm nay : 783
Năm 2020 : 202.078