Wednesday, 13/11/2019 - 06:20|

Tài liệu tập huấn An toàn an ninh thông tin (clip)

Ngày đăng: 06/08/2019 56 lượt xem
Danh sách file (1 files)
  • Tải về_VNCERT__Nhan_thuc_ve_An_toan_thong_tin.mp4
Mô tả:

Clip nhận thức về an toàn an ninh thông tin

Nguồn: TS Huỳnh Trọng Thưa
Thống kê
Hôm nay : 133
Năm 2019 : 828.851