DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH HTV
Môn Tiếng Việt lớp 2
   
Số TTTên bàiLink truy cập
1BÀI 01: ÔN KỸ NĂNG ĐỌC KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ ĐỌC CÁCH CẦM SÁCHhttps://youtu.be/0-q2EfgSgTI
2BÀI 02: ÔN KỸ NĂNG VIẾT KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ NGỒI VIẾT CÁCH CẦM BÚT ĐẶT VỞhttps://youtu.be/AZkejVzMfns
3BÀI 03: ÔN KỸ NĂNG ĐỌC KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ ĐỌC CÁCH CẦM SÁCHhttps://youtu.be/5QxHWenwcdY
4BÀI 04: ÔN KỸ NĂNG VIẾT KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ NGỒI VIẾT CÁCH CẦM BÚT ĐẶT Vhttps://youtu.be/2Lh5J9JjepI
5BÀI 05: ÔN KỸ NĂNG VIẾT VIẾT SÁNG TẠO KẾT HỢP NHẮC TƯ THẾ NGỒI VIẾThttps://youtu.be/sEeQAT9_lp4
6BÀI 06: ÔN KỸ NĂNG NÓI NGHE NGHI THỨC LỜI NÓI NÓI THEO CHỦ ĐỀhttps://youtu.be/VhJDbv3lkC0
7BÀI 7: BÀI ĐỌC BÉ MAI ĐÃ LỚNhttps://youtu.be/hnJfSJ-EsfM
8BÀI 08: VIẾT CHỮ HOA A NÓI VÀ ĐÁPhttps://youtu.be/_naVZ3dhH7A
9BÀI 09 | BÀI 03: TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ TRẺ EMhttps://youtu.be/hnx_ZkKzbCY?list=PLhQZTpxlL6UdhrWaSkB_iCZKcPwGADTme
10BÀI 10 | BÀI 04: ĐỌC THỜI GIAN BIỂUhttps://youtu.be/jxmSiTloW78?list=PLhQZTpxlL6UdhrWaSkB_iCZKcPwGADTme
   
DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH HTV
Môn Toán lớp 2
   
Số TTTên bàiLink truy cập
1BÀI 01 ÔN TẬP TOÁN LỚP 1 VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNGhttps://youtu.be/CjH5K4Rs2gA
2BÀI 02: ÔN TẬP TOÁN LỚP 1 SỐ VÀ PHÉP TÍNHhttps://youtu.be/BfS_m8JC26M
3BÀI 03: ÔN TẬP TOÁN LỚP 1 SỐ VÀ PHÉP TÍNH (TIẾP THEO)https://youtu.be/DoeHturdd0k
4BÀI 05: ƯỚC LƯỢNGhttps://youtu.be/zocuFwKMWw0