Wednesday, 08/12/2021 - 02:31|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Sở Giáo dục và đào tạo, triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- năm 2020

Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch về việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục và đào tạo- năm 2020 (Kế hoạch số 704 /KH-SGDĐT).

Theo đó, nội dung chuyên đề học tập năm 2020 là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1. Về nội dung học tập

Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2020.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm đơn vị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát định kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Biện pháp thực hiện

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Mỗi công chức, viên chức trong ngành xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tích cực đổi mới công tác quản lý trong toàn ngành.

Người đứng đầu các đơn vị trường học và cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và giải quyết triệt để những phản ánh của công chức, viên chức và người lao động; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân định kỳ và đột xuất để giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo; kiên quyết phê phán, loại bỏ các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, hống hách; tình trạng nói không đi đôi với làm… đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực. Tùy tình hình thực tế, các đơn vị có thể tổ chức tọa đàm, sân khấu hóa, tổ chức cuộc thi tìm hiểu để nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và học sinh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị.

3. Tổ chức thực hiện

Sở yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị  trực thuộc xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 và bổ sung nội dung chuyên đề năm 2020 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh.

Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và các sở, ban ngành, địa phương chỉ đạo các trường, trung tâm giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng và triển khai kế hoạch bổ sung các nội dung, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh (học viên) học tập, phấn đấu rèn luyện và làm theo.

Các phòng chuyên môn thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao mà triển khai thực hiện tốt một số biện pháp quản lý, cụ thể: Phòng Chính trị, tư tưởng theo dõi việc tổ chức, triển khai, kiểm tra kết quả thực hiện đối với các phòng GDĐT và đơn vị thuộc; Phòng Giáo dục Tiểu học, phòng Giáo dục trung học và Giáo dục thường xuyên Sở GDĐT tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông; Văn phòng Sở theo dõi tình hình thực hiện và đề xuất  biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2020 về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng). Thời gian báo cáo chậm nhất là ngày 15/11/2020./.


Tập tin đính kèm
Tác giả: An Khương
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 70
Hôm qua : 2.370
Năm 2021 : 892.620