Wednesday, 26/01/2022 - 14:26|
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2020

Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐU về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Theo đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Sở chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt cho tất cả cán bộ, đảng viên gắn với các cuộc họp lệ cơ quan Sở, họp Đảng ủy, họp chi bộ định kỳ, sinh hoạt tổ công đoàn. Các chi bộ hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 cho cán bộ, đảng viêntrong tháng 3 năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Sở; quá thời gian quy định mà chi bộ nào chưa tổ chức triển khai, quán triệt, hoặc không kịp thời báo cáo về Đảng uỷ thì xem như chưa tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng uỷ. 

Theo kế hoạch, trong sinh hoạt hàng tháng các chi bộ phải dành thời gian tổ chức sinh hoạt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dựa theo Chuyên đề năm 2020 (hoặc chuyên đề của tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”, hoặc các chuyên đề đã được học tập trước đây), đồng thời lựa chọn mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị, tồn tại, hạn chế của chi bộ và các đảng viên trong chi bộ để cùng phân tích, trao đổi, thảo luận, tự phê bình và phê bình, rút ra bài học cho chi bộ, đảng viên; vận dụng mô hình hay, cách làm hiệu quả thực hiện ở các phòng chuyên môn, cơ quan Sở và đề ra phương hướng phấn đấu. 

Ngoài ra, kế hoạch còn yêu cầu tất cả đảng viên viết bản cam kết thực hiện trong năm 2020 (đăng ký làm theo) nộp tại chi bộ cùng BTV Đảng ủy để làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm. Nội dung bản cam kết đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hằng ngày gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao tại đơn vị; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ nơi sinh hoạt. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nêu gương trong việc đăng ký thực hiện một số nội dung cụ thể về quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.Tăng cường tổ chức tuyên truyền miệng, giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2020, đặc biệt tuyên truyền cho người thân trong gia đình, những người xung quanh. 

Cuối năm, Đảng ủy tổng hợp báo cáo của các chi bộđể báo cáo kết quả 04 năm (và kết quả thực hiện năm 2020) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Kế hoạch cũng nêu rõ, Đảng ủy và các chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản cam kết của cán bộ, đảng viên để chủ động, kịp thời phòng ngừa sai phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ sẽ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở các chi bộ theo kế hoạch./.


Tác giả: An Khương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê
Hôm nay : 1.075
Hôm qua : 2.012
Năm 2022 : 85.150