Sunday, 05/07/2020 - 19:59|
Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2020

Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2020

Ngày đăng: (10/03/2020)   Lượt xem: 773
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐU về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020: “Học tập và ...
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê
Hôm nay : 1.373
Năm 2020 : 370.886