Thursday, 23/09/2021 - 12:03|
 • Kế hoạch phòng chống tham nhũng
  | chungnb | 1024 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếp công dân
  | chungnb | 914 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tình hình triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018
  | 998 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2018-2019
  | 1043 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2017-2018
  | 806 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC kinh tế xã hội 6 tháng
  | 928 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chính thức năm học 2017-2018
  | 832 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công khai đường dây nóng
  | 829 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Số liệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | 929 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018
  | 935 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Các chỉ tiêu phát triển giáo dục
  | 970 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đầu tư xây dựng CSVC trường học năm học 2015-2016
  | 816 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 1.073
Hôm qua : 2.269
Năm 2021 : 707.603
Nội dung đang được cập nhật.