Tuesday, 20/04/2021 - 00:19|
 • Kế hoạch phòng chống tham nhũng
  | chungnb | 625 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tiếp công dân
  | chungnb | 519 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Tình hình triển khai nhiệm vụ thanh tra 2018
  | 598 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2018-2019
  | 651 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Chương trình công tác năm học 2017-2018
  | 430 lượt tải | 1 file đính kèm
 • BC kinh tế xã hội 6 tháng
  | 492 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chính thức năm học 2017-2018
  | 450 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Công khai đường dây nóng
  | 455 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Số liệu báo cáo tổng kết năm học 2016-2017
  | 539 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2018
  | 520 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Các chỉ tiêu phát triển giáo dục
  | 579 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Đầu tư xây dựng CSVC trường học năm học 2015-2016
  | 443 lượt tải | 1 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 11
Năm 2021 : 153.735
Nội dung đang được cập nhật.