Thursday, 04/06/2020 - 00:18|
 • Báo cáo chính thức khai giảng năm học 2018-2019
  | 406 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019
  | 433 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018
  | 259 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN
  | 255 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  | 339 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019
  | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lập Kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019
  | 296 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018
  | 253 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018
  | 279 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
  | 390 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Thống kê số liệu các kỳ thi năm học 2015-2016, 2016-2017
  | 417 lượt tải | 0 file đính kèm
Nội dung đang được cập nhật.
Thống kê
Hôm nay : 139
Năm 2020 : 313.968