Thứ tư, 29/11/2023 - 14:47|
 • Số liệu thống kê cuối năm học 2021 - 2022
  | Sở GDĐT An Giang | 12 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Số liệu thống kê đầu năm học 2021 - 2022
  | Sở GDĐT An Giang | 15 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Báo cáo thống kê cuối năm học 2022 - 2023
  | Sở GDĐT An Giang | 23 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Số liệu thống kê đầu năm học 2022 - 2023
  | Sở GDĐT An Giang | 271 lượt tải | 5 file đính kèm
  Báo cáo thống kê đầu năm học 2022 - 2023 ngành GDĐT
 • Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019
  | 1322 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê số liệu các kỳ thi năm học 2015-2016, 2016-2017
  | 1493 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018
  | 1251 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018
  | 1302 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN
  | 1260 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
  | 1493 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn lập Kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019
  | 1329 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  | 1580 lượt tải | 0 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 642
Hôm qua : 1.090
Năm 2023 : 1.154.914