Thursday, 23/09/2021 - 12:02|
 • Báo cáo chính thức khai giảng năm học 2018-2019
  | 1029 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Báo cáo tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2018-2019
  | 1062 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018
  | 842 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN
  | 793 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  | 977 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019
  | 840 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn lập Kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019
  | 874 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018
  | 805 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTX năm học 2017-2018
  | 849 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
  | 1006 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Thống kê số liệu các kỳ thi năm học 2015-2016, 2016-2017
  | 1044 lượt tải | 0 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 1.073
Hôm qua : 2.269
Năm 2021 : 707.603
Nội dung đang được cập nhật.