Saturday, 20/04/2024 - 19:56|
 • Số liệu thống kê cuối năm học 2021 - 2022
  | Sở GDĐT An Giang | 104 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Số liệu thống kê đầu năm học 2021 - 2022
  | Sở GDĐT An Giang | 96 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Báo cáo thống kê cuối năm học 2022 - 2023
  | Sở GDĐT An Giang | 121 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Số liệu thống kê đầu năm học 2022 - 2023
  | Sở GDĐT An Giang | 587 lượt tải | 5 file đính kèm
  Báo cáo thống kê đầu năm học 2022 - 2023 ngành GDĐT
 • Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019
  | 1393 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thống kê số liệu các kỳ thi năm học 2015-2016, 2016-2017
  | 1554 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2017-2018
  | 1319 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018
  | 1368 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDQP-AN
  | 1332 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018
  | 1584 lượt tải | 0 file đính kèm
 • Hướng dẫn lập Kế hoạch phát triển năm học 2018- 2019
  | 1387 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực
  | 1654 lượt tải | 0 file đính kèm
Thống kê
Hôm nay : 722
Hôm qua : 1.221
Năm 2024 : 133.982