Wednesday, 13/11/2019 - 06:38|

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 18/09/2019 34 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019

Thống kê
Hôm nay : 148
Năm 2019 : 828.866