Monday, 24/02/2020 - 16:14|

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 18/09/2019 127 lượt xem
Danh sách file (1 files)
Mô tả:

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2019

Thống kê
Hôm nay : 1.344
Năm 2020 : 88.306